โปรโมชั่นแนะนำเพื่อน ผู้แนะนำจะได้รับเครดิตสำหรับใช้ลดค่าโอนจำนวน 5 ปอนด์ ต่อการแนะนำหนึ่งท่านหลังจากที่เพื่อนโอนเงินสำเร็จในครั้งแรก (ผู้แนะนำต้องเป็นสมาชิกกระปุกอียู)

ส่วนสมาชิกใหม่ที่สมัครหลังจากวันนที่โปรโมชั่นมีผล จะได้รับเครดิตการโอน 5 ปอนด์หลังจากทำการโอนสำเร็จในครั้งแรก และสามารถแนะนำเพื่อนที่ทั้งท่านและเพื่อนจะได้รับเครดิตการโอน 5 ปอนด์หลังจากที่เพื่อนโอนเงินสำเร็จ

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

1.โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครสมาชิกใหม่ผ่านทางแอปพลิเคชันและทำรายการผ่าน จะได้รับเครดิตเป็นจำนวน 5 ปอนด์ เพื่อใช้ลดค่าบริการในครั้งถัดไป

2.ลูกค้ากระปุกที่ใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันทั้งใหม่และเก่า เมื่อแนะนำเพื่อนให้สมัครสมาชิกพร้อมทำรายการผ่าน ลูกค้าที่แนะนำจะได้รับเครดิตเป็นจำนวน 5 ปอนด์ เพื่อใช้ลดค่าบริการในครั้งถัดไป

3.ตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ลูกค้าจะได้รับส่วนลดค่าบริการทันที

4.เครดิตที่ได้รับใช้เป็นส่วนลดค่าบริการคิดเป็น 100 % ของทุกๆ รายการที่ลูกค้าทำรายการและใช้ส่วนลด

5.โปรโมชั่นนี้ ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่ทำรายการโอนเงินผ่านทางแอปพริเคชันเท่านั้น

6.โปรโมชั่นใช้ได้เฉพาะลูกค้าใน UK สหราชอณาจักรเท่านั้น

7.โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้แลกเป็นเงินสดได้

8.บริษัทสามารถยกเลิกโปรโมชั่นนี้ได้ทุกเวลา โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

9. โปรโมชั่นนี้ เริ่มตั้งแต่ 4-31 ตุลาคม 2564

10.โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้

11.เมื่อลูกค้าขอยกเลิกและขอคืนเงิน ทางบริษัทจะคืนเงินตามจำนวนที่ลูกค้าชำระเท่านั้น