ค่าบริการสำหรับโอนแล้วรับเลย ภายใน 5 นาที
Swiss Franc Fee (CHF) Fee (CHF)
Debit Card Credit Card
0-100 2 2
101-200 4 4
201-300 6 6
301-400 8 8
401-500 10 10
501-600 12 12
601-700 14 14
Over 701 15 15

For

France, Germany, Croatia, Cyprus, Luxembourg, Czech Republic, Iceland, Ireland, Finland,  Slovenia, Poland, Portugal, Belgium, Hungary,  Spain, Bulgaria, Malta, Netherlands, Romania, Italy, Latvia, Slovakia

Other EURO countries Fee (€) Fee (€)
Sofort Debit Card or Credit Card
0-100 2 2
101-200 4 4
201-300 6 6
301-400 8 8
401-500 10 10
501-600 12 12
601-700 14 14
Over 701 15 15
801-900
901-1000
1001-1100
1101-1200
1201-1300
1301-1400
1401-1500
1501-1600
1601-1700
1701-1800
1801-1900
1901-5000
5001-6000
6001-7000
7001-8000
8001-9000
9001-10000
10001-12000
12001-14000
14001-16000
16001-18000
18001-20000
NORWAY Fee (Kr) Fee (Kr)
Debit Card Credit Card
0 – 2,500 25 25
2,501 – 5,000 50 50
5,001 – 7,500 75 75
7,501 – 10,000 100 100
10,001 – 14,999 125 125
15,000 150 150
15,001 – 19,999 175 175
20,000 200 200
20,001 – 24,999 225 225
25,000 250 250
25,001 – 29,999 275 275
30,000 or Over 300 300
DENMARK Fee (Kr) Fee (Kr)
Debit Card Credit Card
0-2,500 25 25
2,501-5,000 50 50
5,001-7,500 75 75
7,501-10,000 100 100
10,001-14,999 125 125
15,000 150 150
15,001-19,999 175 175
20,000 200 200
20,001-24,999 225 225
25,000 250 250
25,001-29,999 275 275
30,000 or Over 300 300
SWEDEN Fee (Kr) Fee (Kr)
Debit Card Credit Card
0-2,500 25 25
2,501-5,000 50 50
5,001-7,500 75 75
7,501-10,000 100 100
10,001-14,999 125 125
15,000 150 150
15,001-19,999 175 175
20,000 200 200
20,001-24,999 225 225
25,000 250 250
25,001-29,999 275 275
30,000 or Over 300 300
UK Fee (£)
Credit or Debit card
£1-100 1.5
£101-200 3
£201-300 4.5
£301-400 6
£401-500 7.5
£501-600 9
£601-700 10.5
£701-800 12
£801-900 13.5
£901-1000 15
£1001-1100 16.5
£1101-1200 17
£1201-1300 17
£1301-1400 17
£1401-1500 17
£1501-1600 22
£1601-1700 22
£1701-1800 22
£1801-1900 22
£1901-2000 22
Over £2000 25

สำหรับลูกค้า บัตรเคดิต รายการที่ลูกค้าจ่ายผ่าน บัตรเครดิต ทางธนาคารของลูกค้า อาจจะคิดค่าบริการเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับ ธนาคาร แต่ละ ธนาคาร และ ชนิดของบัตรนั้นๆ

Please note: CREDIT CARD customer users, an additional charge that customer will incur is depending on the terms and conditions set between individual and the bank.