Kapook EU Money – Web App เป็นอีกหนึ่งชองท่างในการใช้บริการของกระปุกอียู ผ่านเว็บจากคอมพิวเตอร์ของท่าน ที่จำทำให้ท่านโอนเงินจากสหราชอาณาจักร และ ยุโรป กลับประเทศไทยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

สิ่งที่ต้องเตรียมในการสมัคร

  1. อีเมล์
  2. โทรศัพท์มือถือ
  3. ชื่อและที่อยู่ที่ตรงกับบัตรเครดิตหรือเดบิดที่จะใช้ในการโอนเงิน
  4. หนังสือเดินทาง (Passport) ในรูปแบบของไฟล์ (สี)
  5. (UK Only) แบงค์สเตทเม้นท์ (Bank Statement) ในรูปแบบของไฟล์

หากท่านโอนเงินโดย Kapook E-Money หลังเวลา 17.00 GMT เราจะรีบดำเนินการในวันทำงานถัดไป

ท่านสามารถศึกษาวิธีการสมัครสมาชิกได้โดยวีดีโอด้านล่าง

ท่านสามารถศึกษาวิธีการใช้งาน Kapook E-Money ได้โดยวีดีโอด้านล่าง