Standards Goals

Kapook EU มีการปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานและนโยบายของทางรัฐบาลอังกฤษเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจในความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องทุก ๆ ฝ่ายในมาตรฐานที่ดีที่สุด

  • ดำเนินงานในลักษณะที่สร้างความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า และ ให้อัดตราแลกเปลี่ยที่ดีที่สุด พร้อมด้วยบริการ ที่สุภาพและเป็นกันเอง
  • ทางบริษัทได้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานของเราทุกคนได้รับการฝึกฝนให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการทำให้มั่นใจว่าธุรกิจของเราจะไม่ถูกใช้ในทางที่ผิดโดยอาชญากรเพื่อจุดประสงค์ในการก่ออาชญากรรมทางการเงิน
  • เติบโตในลักษณะที่ควบคุมได้ ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและผลกำไร ที่ยั่งยืน
  • กำหนดกรอบการปฏิบัติงานที่จำเป็นในการดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ และ บริการโดยการพัฒนาโครงสร้างองค์กรของ บริษัท
  • นโยบายด้านการตลาดการส่งเสริมการขายและการสร้าง ระบบไอทีและระบบสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
  • การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าของเรา ทั้งในแง่ บวก และแง่ ลบ เพื่อพัฒนา บริการให้ดีขึ้น
  • จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อปกป้องเงินทุนของลูกค้า